ข้อดีของการใช้บริการกับ Thai Nation Network ในการออกแบบและจัดทำโปรแกรมต่างๆ

1. ท่านจะได้รับคำปรึกษาอย่างดีที่สุดในการแนะนำการออกแบบ และจัดทำโปรแกรมที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้งานที่เหมาะสม เอกลักษณ์ ความปลอดภัยของโปรแกรม
2. ท่านจะได้รับการดูแล และบริการหลังการขายจากทีมงานที่ปรึกษาระดับมืออาชีพจาก Thai nation network
3. ค่าใช้จ่ายที่ มีเหตุผล และควบคุมได้ด้วยตัวท่านเอง
4. คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มความสามารถของโปรแกรม
5. โปรแกรมสามารถพัฒนาได้ตามการเติบโตของธุรกิจ
6. การให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
7. ลิขสิทธิ์ของการพัฒนาโปรแกรม เป็นของ ผู้ใช้บริการ

ความสามารถในเชิงโปรแกรมของทีมพัฒนาของเรา

         ทีมงาน Thai Nation Network เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ ท่านได้ทุกรูปแบบ ตัวอย่างโปรแกรมที่เรามีความชำนาญในการใช้ในการพัฒนาผลงาน ได้แก่ JSP, ASP.NET, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Visual FoxPro, Access, MySQL, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Microsoft Visual Basic, PHP, ASP, Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver , Microsoft Visual Studio.Net และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการพัฒนางานจากระบบโปรแกรมเดิมของลูกค้า

อัตราค่าบริการ

รหัสบริการรายละเอียดค่าบริการ
TSGค่าบริการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analysis & System Design)2,000 บาทต่อระบบต่อวัน
TSG2ค่าบริการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software Development)1,000 บาทต่อคนต่อวัน
TSG3ค่าบริการทีมโปรแกรมเมอร์ (Programmer Team Services)เริ่มต้นที่ 15,000 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ: Thai Nation Network ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าบริการ ตามจำนวนบุคลากร ระยะเวลาในการพัฒนางานจริง (Person-hour costing method)


          รูปแบบการให้บริการ “ทีมโปรแกรมเมอร์” ที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาและทีมงานปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และออกแบบระบบงานต่าง ๆ โดยใช้วิธีคิดค่าบริการเป็นรายเดือน

ตัวอย่างการคิดค่าบริการ

ลูกค้าต้องการระบบงานบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ :: หลังจากทีมงาน Thai Nation Network ได้รับทราบขอบข่ายของงาน และความต้องการของลูกค้าแล้วพบว่า ต้องใช้โปรแกรมเมอร์จำนวน 2 คน ในการพัฒนางานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ

ลำดับบริการ – รายละเอียดจำนวนค่าบริการต่อหน่วยรวม
1TSG – ค่าบริการวิเคราะห์ฯ32,0006,000
2TSG2 – ค่าบริการจัดทำโปรแกรมฯ15×21,00030,000
รวมค่าใช้จ่าย36,000

Comments are closed.