บริการจัดทำ sodtware ที่ตอบรับทุกความต้องการ
บริการจัดหา server เพื่อใช้ในการวาง (colo) กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือให้เช่า server ซึ่งดูแลโดยทีมงานของเราคุณจึงมั่นใจได้ว่า server จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้จะมีทีมงานสลับสับเปลี่ยนเข้าไปดูแลให้ตลอด 24 ชั่วโมง | รายละเอียด
จัดทำ computer software ให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ โดยเน้นความเหมาะสมในการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซับซ้อนจนเกินไป รวมทั้งต้องมีความปลอดภัยสูง ไร้ช่องโหว่ในการถูกเจาะข้อมูล ด้วยทีมโปรแกรเมอร์ที่มีประสบการณ์สูงและผ่านผลงานต่างๆมาแล้วมากมาย | รายละเอียด
จัดทำ web application ให้กับผู้จัดทำเว็บไซต์ที่ต้องการมีระบบการใช้งานต่างๆตามความต้องการของตนเองไม่ว่าจะเป็นระบบพนักงาน ระบบตรวจสอบ ระบบการเงิน โดยทีมพัฒนาของเราสามารถสร้างระบบ control panel ที่ง่ายต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยสูง สามารถอัพเกรดได้ในภายหลังตามความต้องการ | รายละเอียด
บริการจัดทำ mobile application สำหรับระบบ android ของ Google และ ios ของ apple โดยลูกค้าสามารถกำหนดได้ว่าต้องการแสดงผลกับ tablet หรือบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านผู้ใช้แต่ละคนที่แตกต่างกัน | รายละเอียด

ข้อดีของการใช้บริการกับ Thai Nation Network ในการออกแบบและจัดทำโปรแกรมต่างๆ

1. ท่านจะได้รับคำปรึกษาอย่างดีที่สุดในการแนะนำการออกแบบ และจัดทำโปรแกรมที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้งานที่เหมาะสม เอกลักษณ์ ความปลอดภัยของโปรแกรม
2. ท่านจะได้รับการดูแล และบริการหลังการขายจากทีมงานที่ปรึกษาระดับมืออาชีพจาก Thai nation network
3. ค่าใช้จ่ายที่ มีเหตุผล และควบคุมได้ด้วยตัวท่านเอง
4. คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มความสามารถของโปรแกรม
5. โปรแกรมสามารถพัฒนาได้ตามการเติบโตของธุรกิจ
6. การให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
7. ลิขสิทธิ์ของการพัฒนาโปรแกรม เป็นของ ผู้ใช้บริการ


ความสามารถในเชิงโปรแกรมของทีมพัฒนาของเรา

         ทีมงาน Thai Nation Network เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของ ท่านได้ทุกรูปแบบ ตัวอย่างโปรแกรมที่เรามีความชำนาญในการใช้ในการพัฒนาผลงาน ได้แก่ JSP, ASP.NET, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Visual FoxPro, Access, MySQL, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Microsoft Visual Basic, PHP, ASP, Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver , Microsoft Visual Studio.Net และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการพัฒนางานจากระบบโปรแกรมเดิมของลูกค้า

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ: Thai Nation Network ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าบริการ ตามจำนวนบุคลากร ระยะเวลาในการพัฒนางานจริง (Person-hour costing method)


          รูปแบบการให้บริการ "ทีมโปรแกรมเมอร์" ที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาและทีมงานปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และออกแบบระบบงานต่าง ๆ โดยใช้วิธีคิดค่าบริการเป็นรายเดือน

ตัวอย่างการคิดค่าบริการ

ลูกค้าต้องการระบบงานบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ :: หลังจากทีมงาน Thai Nation Network ได้รับทราบขอบข่ายของงาน และความต้องการของลูกค้าแล้วพบว่า ต้องใช้โปรแกรมเมอร์จำนวน 2 คน ในการพัฒนางานให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ

ลำดับ
บริการ - รายละเอียด
จำนวน
ค่าบริการต่อหน่วย
รวม
1
TSG - ค่าบริการวิเคราะห์ฯ
3
2,000
6,000
2
TSG2 - ค่าบริการจัดทำโปรแกรมฯ
15x2
1,000
30,000
รวมค่าใช้จ่าย
36,000